From left: Wang Teh-chao, Chen Ching-ho, Chuen Han-sheng, Chou Fa-kao, Dr. Choh-ming Li, Mou Jun-sun, Tang Chun-I and S.S. Hsueh
Share: